Operationele afspraken ballonvaarten Inzell

Voor de week van 26 januari - 1 februari 2020 in Inzell is maar één streven: een zo gezellig mogelijke week met zo veel mogelijk mooie en probleemloze vaarten. Om dat te bewerkstelligen, ontkomen we er niet aan om een aantal afspraken met elkaar te maken.
  1. Het is voor iedere piloot (gezagvoerder) verplicht om persoonlijk de ochtendbriefing en de eventuele aanvullende briefing bij te wonen.
  2. Wie niet in de gelegenheid was de ochtendbriefing bij te wonen, heeft geen toestemming om op te stijgen tenzij hij/zij alsnog de betreffende informatie van de organisatie heeft verkregen.
  3. Iedere ochtend wordt in de briefing de weersgesteldheid en -verwachting besproken door ervaren luchtvaart meteoroloog Ab Maas. Indien een weersverwachting van dien aard is dat de omstandigheden een gevaar zouden kunnen vormen voor de veilige uitvoering van ballonvaarten, kan de organisatie besluiten de collectieve opstijgvergunning voor (een deel van) die dag in te trekken.
  4. Indien een ballonvaarder handelt in strijd met dringende aanbevelingen of beslissingen van de organisatie waarmee hij zichzelf, zijn opvarenden of derden in gevaar brengt, kan de organisatie besluiten hem/haar van verdere deelname uit te sluiten door middel van het verwijderen van diens ballon van de collectieve opstijgvergunning.
  5. Propaan tanken uitsluitend met gastanks die voorzien zijn van een label die door de organisatie is verstrekt. De gasleverancier heeft hier om verzocht in verband met het factureren van het gas aan het eind van de week.
  6. Ballonvaarten bij een westelijke wind in de richting van de Salzburg-CTR zijn zeer beperkt mogelijk. Op de mainbriefing worden hierover mededelingen gedaan. Een transponder heeft in ieder geval letterlijk en figuurlijk de meeste ruimte en wordt dus sterk aanbevolen. Het is in sommige gevallen mogelijk om een vliegplan in te dienen in formatie te varen, waarbij slechts de leider van de groep van een transponder is voorzien.